Skånes bästa ungdomsledare utsedda

RF-SISU Skåne (tidigare Skåneidrotten) väljer i samarbete med Sparbanksstiftelserna i Skåne att varje år dela ut stipendier åt Skånes bästa idrottsledare för att uppmärksamma deras viktiga engagemang inom barn- och ungdomsidrotten.

I år kan vi stolt konstatera att vår egen Smilla Fält, är en av stipendiaterna! I normala fall skulle priset ha delats ut under pompa och ståt på en galakväll i Lund, men under rådande omständigheter har detta tyvärr fått ställas in.

Vi vill skicka ett stort grattis till Smilla och stort tack till Sparbanksstiftelserna i Skåne!