Arrangemang under året

Höstterminen

Första träningen infaller vecka 35, såvida inte annat meddelats direkt till föräldrar.

Julavslutning och juluppvisning

Samtliga barngrupper arrangerar en mindre julavslutning med fika på det sista träningstillfället innan juluppehållet.

En söndag i december visar samtliga truppgrupper upp vad de lärt sig under året på en juluppvisning i Nyvångshallen.

Vårterminen

Första träningen infaller vecka 3, såvida inte annat meddelats direkt till föräldrar.

Lingvallenläger

En helg, vanligtvis i mars eller april, erbjuds alla gymnaster i truppgrupperna att delta i ett läger på Lingvallen. Beroende på grupp kan det bli aktuellt med ett dagsläger, ett 2-dagarsläger eller ett helgläger (fredagkväll-sön).

Dalbycupen

I början på maj arrangerar Dalby Gymnastikförening en förenklad gymnastiktävling i Nyvångshallen för alla truppgrupper.

Sommarträning

Sommarträning i Juni och Augusti innan skolstart erbjuds till våra röda och lila tävlingsgrupper. Träningen äger vanligtvis rum i Fågelhallen på tisdagar 17-20 och söndagar 13-16, men exakta tider och dagar meddelas via tränarna till dessa grupper.