Vår Vision

Dalby Gymnastikförening – vår verksamhetsvision

”Dalby Gymnastikförening erbjuder barn och ungdom möjlighet att utvecklas som gymnast, individ och kamrat. Det blir möjligt tack vare kompetenta och motiverade ledare. Leken är minst lika viktig som tävlingsmomentet.”

Våra Mål

Föreningens verksamhet och mål
Verksamheten har som mål att främja god hälsa hos barn och ungdomar genom…
… Barngymnastik för barn upp till 6 år.
… Truppgymnastik för barn/ungdomar från 6 år och uppåt.

Föreningen har även som mål…
… att delta i gymnastiktävlingar och uppvisningar.
… att gymnaster och ledare har roligt.
… att vara en förening med kompetenta och motiverande ledare.
… att vara ett föredöme för andra föreningar.

Stadgar

Värdegrund