Dalby gymnastikförening erbjuder gymnastik

– från 4 år och uppåt

Vill ni veta mer om våra olika grupper eller har frågor om vad vi erbjuder, skriv ett mejl till kansliet@dalbygf.se.

Bamsegymnastik 4-5 år (lekande gymnastik)

Tränar ett 45-minuterspass i veckan i Hagalundsskolans gymnastikhall i Dalby.

Barnen lär sig motoriska grunder såsom att klättra, hoppa och balansera. De leker och gör redskapsbanor.

Barnen får lära sig gymnastikens grunder på ett lättsamt och roligt sätt som även stimulerar den sociala utvecklingen.

Truppgymnastik– 6 år och uppåt

Truppgymnastiken är indelad i åldersgrupper med 1-2 årgångar per grupp. Träningstid samt antal träningar i veckan ökar i takt med att man blir äldre. I truppgymnastiken tränar vi på gymnastikens grunder så som handstående, kullerbyttor och hjulningar för att sedan i takt med gymnasterna utvecklas och träna på fler gymnastiska övningar som efterhand sätts ihop till olika serier. Truppgymnastiken är indelad i tre grenar: Trampett, Tumbling och Fristående.

På ett gympår försöker vi att få till flera tillfällen för uppvisning. Bland annat juluppvisningen, Dalbycupen och ”öppna träningar” för föräldrar att komma och titta på. Detta gör vi för att ni föräldrar ska få se vad våra duktiga gymnaster håller på med på träningarna och för att ni ska få se deras utveckling. Samtidigt så får gymnasterna öva på att delta i sammanhang som kan liknas vid framtida tävlingar etc.

Vi försöker även att under året erbjuda ett läger på Lingvallen (gymnastikanläggning i Ängelholm). Beroende på grupp och ålder så kan det vara ett dagsläger, ett 2-dagarsläger eller ett helgläger.

Gruppens ledare bestämmer när det är dags att erbjuda gruppen att börja tävla. Att tävla är inget krav för gymnasterna, utan de bestämmer själv om de vill delta. I första hand tävlar vi för att ha roligt tillsammans och bli bekanta med tävlingssituationen.

Vi jobbar aktivt med att få en bra sammanhållning i gruppen, både på och utanför träningarna. Detta gör vi genom roliga aktiviteter, uppvisningar, tävlingar och gruppmys utanför gymnastikens timmar.

Gymnasterna tränar i Nyvångshallen och Hagalundshallen i Dalby. När den nya hallen i RåbyLund är klar så hoppas vi att kunna erbjuda våra grupper att ibland eller regelbundet få chans att träna där.

Truppgymnastik – Trupp Röd

(Nivåbaserad grupp)

Gymnasterna tränar tre pass i veckan i Nyvångshallen i Dalby samt i Hjördishallen i Lund.

Trupp Röd är en av våra nivåbaserade grupper i Dalby GF. Här är gymnasterna över 12 år och delas in efter nivå som speglar tävlingsnivån som gruppen ställer upp i. I den röda gruppen är tävling en naturlig del i gympaåret och samtliga gymnaster förväntas tävla. I trupp röd tränar och tävlar vi, främst för att ha roligt, men även för att nå fina resultat på tävlingarna vi ställer upp i.

Vi jobbar aktivt med att få en bra sammanhållning i gruppen, både på och utanför träningarna. Bland annat försöker vi arrangera ett eget läger till självkostnadspris utöver de aktiviteter som vi gör tillsammans med föreningen, så som juluppvisningen, Dalbycupen och Lingvallenläger.

Truppgymnastik – Trupp Lila

(Nivåbaserad grupp)

Gymnasterna tränar tre pass i veckan i Nyvångshallen i Dalby samt i Hjördishallen i Lund.

Trupp Lila är en av våra nivåbaserade grupper i Dalby GF. Här är gymnasterna över 12 år och delas in efter nivå som speglar tävlingsnivån som gruppen ställer upp i. I den lila gruppen är tävling en naturlig del i gympaåret och samtliga gymnaster förväntas tävla. I trupp lila tränar vi för att tävla och att för att eventuellt vinna. Här är nivån på gymnastiken högre och vi tävlar i nationella tävlingar så som Riksmästerskapen.

Vi jobbar aktivt med att få en bra sammanhållning i gruppen, både på och utanför träningarna. Bland annat försöker vi arrangera ett eget läger till självkostnadspris utöver de aktiviteter som vi gör tillsammans med föreningen, så som juluppvisningen, Dalbycupen och Lingvallenläger.