Avgifter

Gymnaster i Dalby GF betalar dels en medlemsavgift, dels en träningsavgift.

Medlemsavgiften är densamma för alla, för närvarande 200 kr per kalenderår och täcker bland annat kostnader för administration och försäkring.

Träningsavgiften är olika beroende på vilken grupp gymnasten tillhör. Ju fler träningstimmar, desto högre avgift är grunden.

Träningsavgiften betalas varje termin och ska främst täcka tränararvoden, lokalhyror och slitage på redskapen.

Inbetalning görs innan första träningen på terminen. Utskick om inbetalning går ut via mejl. Om betalning inte inkommit i tid mister gymnasten sin plats. De gymnaster som kommit in på reservplats efter terminsstarten betalar så snart de fått utskick om detta.

Återbetalning. Om gymnasten av någon anledning slutar efter EN träning återbetalas halva träningsavgiften. Om gymnasten slutar senare sker ingen återbetalning. Om gymnasten tackar nej innan första träning återbetalas hela träningsavgiften, dock inte medlemsavgiften eller administrationsavgifterna.

Det är viktigt för föreningen att detta efterföljs av två skäl; dels kan vi fylla grupperna och släppa in nya barn, dels kan vi klara föreningens ekonomi och göra ytterligare satsningar på barnen.