Klubben bildades 1967

En bild från då det begav sig på 60-talet…

Dalby Gymnastikförening bildades den 17 januari 1967 och upptogs som medlem i Svenska Gymnastikförbundet den 14 september samma år. Föreningen hette från början Dalby Kvinnliga Gymnastikförening, och bildades av ett antal eldsjälar som var missnöjda med den husmodersgymnastik som då erbjöds i ABF:s regi, de tyckte helt enkelt att det var för dålig ordning och reda.

Inledningsvis bestod gymnastiken av vuxengympa och småningom även av barngymnastik. I början av 1990-talet började truppgymnastiken ta form.

Idag bedrivs verksamheten som barn- och truppgymnastik och föreningen har de senaste åren lyckats förena bredd med framgångar på tävlingsarenan. Bakom framgångarna ligger förutom duktiga gymnaster ett ambitiöst tränar- och ledarteam, som fungerar som goda ambassadörer för föreningen, för Dalby och för svensk gymnastik i allmänhet.

En av grundstenarna i föreningens ledarfilosofi är att låta ledarna, såväl kollektivt som enskilt, ta det fulla ansvaret för den del av verksamheten de ansvarar för. Detta ställer givetvis höga krav på ledarnas kompetens och omdöme, men har samtidigt visat sig vara mycket uppskattat och motiverande.