Viktigt – Vaccinpass krävs för entré till juluppvisningen

För att kunna genomföra juluppvisningen den 19/12 har styrelsen beslutat att i enlighet med Gymnastikförbundents rekommendationer kräva uppvisande av giltigt vaccinationsbevis för alla åskådare över 18 år. Det innebär att samtliga åskådare behöver kunna visa upp:

Giltigt vaccinationsbevis i form av EU:s digitala covidintyg med QR-kod (för alla som fyllt 18 år)
Legitimation (för alla med vaccinationsbevis samt alla under 18 år som inte uppenbart är yngre än 18 år)
• Saknas vaccinationsbevis skall läkarintyg om avrådan från vaccination uppvisas

Observera att intyg om tillfrisknande eller intyg om testning inte ger rätt till inträde till arrangemanget. Saknas vaccinationsbevis kan ett sådant hämtas från: https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/

Dessutom uppmanar vi alla att:
• Stanna hemma vid minsta symptom på Covid-19
• Tvätta händerna ofta eller använda handdesinfektion
• Hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren