Bokning av reservplatser höstterminen 2022

Bokning av plats sker på Sportadmin. Där finns också mer detaljerade instruktioner.