Kallelse till årsmöte

Alla medlemmar i Dalby Gymnastikförening är välkomna till årsmöte Torsdagen den 17 februari 2022 kl 18.30. Plats meddelas senare. Handlingar och dagordning läggs upp här senast 1 vecka innan mötet.