Kallelse till Årsmöte 2024

Välkommen till årsmöte Dalby Gymnastikförening  När: 2024-02-28 kl 18.30 Plats: Klubbhuset i Dalby Dagordning för årsmötet ligger här

läs mer

Handlingar Årsmöte 2023

Dagordning Verksamhetsberättelse 2022 Balansrapport 2022 Resultatrapport 2022 Budget 2023 Valberedningens förslag 2023 Revisionsberättelse 2022 Ekonomisk berättelse 2022

läs mer

Kallelse till årsmöte 2023

Alla medlemmar inbjuds härmed till Dalby Gymnastikförenings årsmöte för 2023. Årsmötet kommer äga rum den 13:e februari klockan 18:30 på Dalby bibliotek. Möteshandlingar kommer anslås på denna webbplats en vecka innan mötet. Länk till dagordning.

läs mer

Handlingar till årsmöte 2022

Dalby gymnastikförenings årsmöte hålls som tidigare meddelat den 17 februari kl 18.30. Plats är Dalby GIF:s klubbstuga. Dagordning-årsmöte-Dalby-Gymnastikförening-2022 Verksamhetsberättelse 2021 Budget 2022-ekonomisk rapport 2021 Balansrapport 2021 Resultatrapport 2021 Valberedningens förslag 2022  

läs mer

Kallelse till årsmöte

Alla medlemmar i Dalby Gymnastikförening är välkomna till årsmöte Torsdagen den 17 februari 2022 kl 18.30. Plats meddelas senare. Handlingar och dagordning läggs upp här senast 1 vecka innan mötet.

läs mer

Handlingar till Årsmöte 2021

Dalby gymnastikförenings årsmöte hålls som tidigare meddelat den 15 februari kl 18.30. Detta år hålls mötet digitalt via Zoom på grund av pandemin. För länk till mötet, maila ordforande@dalbygf.se innan mötet börjar. Handlingar till mötet finns nedan.

läs mer

Årsmöte

Alla medlemmar i Dalby Gymnastikförening är välkomna till årsmöte Måndagen den 15 februari 2021 kl 18.30. Plats meddelas senare. Handlingar och dagordning läggs upp här senast 1 vecka innan mötet.

läs mer