Kallelse till årsmöte 2023

Alla medlemmar inbjuds härmed till Dalby Gymnastikförenings årsmöte för 2023. Årsmötet kommer äga rum den 13:e februari klockan 18:30 på Dalby bibliotek. Möteshandlingar kommer anslås på denna webbplats en vecka innan mötet.

Länk till dagordning.